Gruise Epper Gruise Epper Gruise Epper

De straatnaam: Gruise Epper

De verbindingsweg tussen de Roggelseweg en de Neerseweg kreeg op 6 November 1959 van de gemeenteraad van Helden officieel de naam "Gruise Epper".

Op de kaart van 1820 is ongeveer op hetzelfde tracé al een pad of weg te zien die slingerend door een zanderig gebied loopt. Op dezelfde kaart komen we voor het eerst de gebiedsnaam tegen van "Gruissen Epper" en "Gruissen Epper Ven".

Gruise Epper komt voort uit de woorden "grieze" en "upper" Grieze betekend grijs, de kleur van het onvruchtbare stuifzand ter plaatse. Upper (een woord met Keltische wortels) staat voor hoog gelegen grond. Het ven ernaast werd later ook naar deze strook vernoemd ofwel het "Grieze Uppersven".

Hoewel de naam pas in 1820 voor het eerst opduikt op de kadasterkaart is het zeer waarschijnlijk veel ouder. Mogelijk is dit gebied nooit eerder genoemd omdat het weinig waarde had.

In de Gruise Epper is men pas rond 1850 begonnen met landbouw op de grijze stuifzandachtige grond. Door bemesting werd de grijze zand vermengd met organisch materiaal waarna zich een dunne "estlaag" vormde die donkerder van kleur is.

De naam "Gruise Epper" zou echter niet meer verdwijnen. Het ven met die naam overigens verdween wel, al duurde dat nog ruim honderd jaar. Tot in de jaren 60 van de vorige eeuw werd er nog massaal op geschaatst. Met de ruilverkaveling in de midden jaren 60 werd het ven dichtgegooid.